Algemene voorwaarden

U bent nu op de pagina belandt die gebruikersvoorwaarden beschrijft voor de website: https://www.werktuig.be.

Gebruik en toegang

De eigenaar van de website www.werktuig.be (kort: de eigenaar) verleent jou hierbij toegang tot www.werktuig.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wanneer u gebruik maakt van de service op de website gaat automatisch akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Gaat u na het lezen van deze disclaimer niet akkoord dan verzoeken wij u om de website af te sluiten. Het gebruik van onze service en website is op eigen risico en garandeert geen resultaten.

Beschrijving website

Deze website is opgezet met het doel om u, als bezoeker, informatie te verschaffen over een bepaald onderwerp.

Beperkte aansprakelijkheid

De eigenaar spant zich in om de inhoud van www.werktuig.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.werktuig.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de eigenaar. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.werktuig.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.werktuig.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Informatie op de website + Bronvermelding

U hebt zelf de keuze en verantwoordelijkheid om de informatie op onze website goed door te nemen en te gebruiken zoals u dat wenst. De informatie die wij verschaffen op onze website is informatief en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wanneer u onze informatie deelt op bijvoorbeeld social media bent u verplicht dit te doen met de volgende bronvermelding. Bron: [websitenaam] – Link naar de desbetreffende pagina van, in dit geval: www.werktuig.be

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de eigenaar. De inhoud van www.werktuig.be is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Nederlands licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.werktuig.be op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Uitsluiting aansprakelijkheid

www.werktuig.be is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat na het aanvragen van offertes. Onze offerteservice is een middel om een offerteaanvraag te doen en biedt geen garanties. Het leidt niet tot een specifiek resultaat. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op onze website. De prijzen op onze website zijn enkel richtprijzen en dienen ter informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.werktuig.be worden diverse (hyper)links gebruikt naar websites van derden. Wij gebruiken deze links voor uw gebruiksgemak, maar kunnen u geen enkele garantie bieden over de juistheid van de inhoud van deze links. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor de schade die voortvloeit uit het bezoeken van de externe websites.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en u kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens met zorg behandelen. Wij hebben een privacybeleid opgesteld volgens de normen van de Algemene Verordening gegevensbescherming AVG die 25 mei 2018 in werking is getreden. Hierin maken wij u duidelijk welke data er door www.werktuig.be verzameld wordt, waarom wij die data verzamelen, hoe de data verzameld wordt en wat uw rechten hierin zijn. Bekijk het hier: privacybeleid.

Toepasselijk recht

Deze gebruikersvoorwaarden worden net als het gebruik van deze website beheerst door het Nederlandse Recht. Mochten er voor zover rechtens toegestaan geschillen zijn dan worden deze beslecht door een rechtbank in het arrondissement waar de eigenaar van www.werktuig.be gevestigd is.

Vragen/opmerkingen/klachten

Mocht u een vraag/opmerking of klacht hebben met betrekking tot ons service dan kunt u terecht op het speciaal daarvoor ingerichte contactformulier.

Disclaimer wijzigen

De eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Laatst gewijzigd op: 25-5-2018